Maskers van de zon

Maskers van de zon

Een verhaal over wijn en stenen

Maskers van de zon

Eredoctoraat

Aubert De Villaine (Romanée Conti/Bourgogne) bij zijn KUL-eredoctoraat met Louis Tobback en tussen hen beiden een peinzende wijnliefhebber

De mystiek in Spanje is het kernthema van ‘Maskers van de zon, een verhaal over wijn en stenen’.  Hoe de ervaring van het bovennatuurlijke werd beleden, gesteund en bestreden, vanuit het verste verleden tot nu.  Wat de geest bevrijdt uit de begrenzingen van de rede, is de bondgenoot van de mystiek. In Spanje was dit altijd al de wijn. Sedert de aanbidding van de reuzenstenen langs de Pyreneeën tot nu. Vandaar de ondertitel: ‘Een boek over wijn en stenen’.  Megalieten, oude tempels, hekserij en inquisitie komen ook aan bod.  Zo zal het blijken dat wijn en magie innig verbonden zijn.  Dingen die men best zou weten voor men proeven gaat.

‘MASKERS VAN DE ZON’, IVO HERMANS  EPO 2006  18 EURO – (ISBN 90 6445 426 4)