Boeken

Boeken

Ivo Hermans

Zie verder ook op Google:

‘Ivo Hermans schrijver’ en ‘Wikipedia flamenco Ivo Hermans’

 

De bezieler van De Koerier van Navarra is Ivo Hermans.
Hij publiceerde volgende titels; klik ze hier aan:

Verder verzorgde hij naast een bijdrage ook de eindredactie van het boek over Dirk Lambrechts:

‘De Legende van De Spaanse Brabander – een zwerver in zichzelf’.   Dit boek is te bestellen via info@kovana.com

 

SACAI

Het nieuwste boek van Ivo Hermans ‘Sacai’ vertelt merkwaardige verhalen uit vijfentwintig jaar Koerier van Navarra. Verhalen zowel uit Spanje als uit de ‘Lage landen’ en de kleine Leuvense toog. Dit predikaat ‘lage’ landen is in zijn betoog niet altijd enkel maar een aarderijkskundige hoogtebepaling. Want Sacai wordt ondersteund door een onderstroom van boodschappen. Zo stelt Hermans dat naast intuïtieve contactname ook de kennis van de kunst en het leven een platform biedt voor een dieper aanvoelen van de ontastbare werkelijkheid ervan. Deze denkwijze zou kunnen omschreven worden als een rationalistisch mysticisme.

Op ideologisch vlak is hij eclectisch en hoort daarom niet thuis tussen de stramme lijnen van links of rechts. Begrippen overigens die hij beschouwt als storende folklore. Verder is hij een voorstander van morele in plaats van politieke correctheid. Naar zijn zeggen is politieke correctheid vaak niets meer dan slechts een schijnpose van veinzers met een devoot imago. Zij die de schuld niet durven leggen bij de wortel van het probleem om de bon ton van hun kring niet voor het hoofd te stoten.

In 1991 stichtte hij De Koerier van Navarra. Een cultuurkring die ook dienst deed als overlevingsmechanisme in zijn bohémienbestaan. Dit initiatief belichaamde zich in de ruimte als een soort literair salon en restaurant, maar was voornamelijk een installatie, vormelijk verwant aan een huiskamer. Een soort volplastiek rond illusies van tijd en verbeelding. Een rehabilitatie van Edelkitsch en een omstandigheid waarin niets anders was dan wat het niet leek. Het is tenslotte niet onbelangrijk te vermelden dat Hermans ook een notoir felinofiel is en een bewonderaar van het schijnbaar onbelangrijke en van al hetgeen wat niet liegen kan. Ivo Hermans werd geboren op Sint-Jansnacht in het jaar van de kat.


IN 2014 WAREN DE MEESTE BUITENLANDSE BEZOEKERS VAN PORTUGESE FADO-BARS SPANJAARDEN

José do Carmo

José do Carmo